Pozdravljeni,

ponovno vas prosimo za pomoč in podpis. Zbrati moramo 2500 fizičnih podpisov za razpis referenduma glede novega ZNB Zakona o nalezlivih boleznih, da preprečimo prislilno ceplenje naših otrok.

V prilogi je LIST za zbiranje podpisov za razpis REFERENDUMA glede novega ZNB Zakona o nalezljivih boleznih. Vabimo vas, da list s vašimi podpisi v 3 dneh, to je NAJKASNEJE do naslednjega ponedeljka 4.7.2022 pošljete po pošti na naslov:
Društvo za zaščito človeka in njegovih pravic, Regentova ulica 6, 2000 Maribor. List s podpisi mora biti na tem naslovu do srede 6.7

Razlaga:

Cepljenje je po 22. člen ZNB obvezno:

1. proti hemofilusu influence b, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B;
2. proti steklini, rumeni mrzlici, trebušnemu tifusu, klopnemu meningoencefalitisu, gripi, tuberkulozi in drugim nalezljivim boleznim, če obstajajo določeni epidemiološki razlogi in tako določa letni program iz 25. člena tega zakona."

Navedeni 25. člen ZNB zakona pa pravi, da je CEPLJENJE OBVEZNO tudi glede na LETNI PROGRAM (k katerega pa je covid za leto 2022 že uvrščen):

»Letni program cepljenja in zaščite z zdravili ter pogoje in način izvedbe letnega programa določi minister, pristojen za zdravje, na predlog Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Letni program določi tudi izvajalce ter način nabave in razdeljevanja cepiv ter specifičnih imunoglobulinov.«
  
Torej se na osnovi letnih programov cepljenja in razglasa epidemije, o čemer odloči minister za zdravje na predlog NIJZ, po novem ZNB zakonu lahko določi tudi glede OBVEZNEGA CEPLJENJA proti covidu, ki je že uvrščen v letni program 2022!

V sredo 29.6.2022 sprejeti ZNB Zakon o nalezljivih boleznih pravi glede OBVEZNEGA CEPLJENJA:

"Z globo 400 - 4000 EUR se kaznuje za prekršek posameznik,
- če se izmika ali onemogoča OBVEZNO CEPLJENJE iz prvega odstavka 22. člena ZNB zakona."

Skupaj imamo moč, da zaščitimo naše otroke.

Gibanje SOS

 

Društvo za zaščito človeka in njegovih pravic Slovenije
Regentova ulica 6, Maribor

To sporočilo ste prejeli, ker ste podprli peticijo za ustavno presojo pogojev PCT, peticijo proti maskam v vrtcih ali ste se prijavili na naši spletni strani. V kolikor ne želite več prejemati obvestil, kliknite na Odjava.